۰۳/۰۳/۱۴۰۰

گرامیداشت روز کارگر در شرکت ماشین سازی آسیاکار

مراسم بزرگداشت کارگران امسال در شرکت آسیاکار، بدلیل همزمانی با پیک چهارم کرونا و همچنین ماه مبارک رمضان با تاخیر در یکم خردادماه برگزار شد
Need Help? Chat with us