۲۷/۱۱/۱۳۹۹

فن سانتریفیوژ

هوا کش یا فن سانتریفیوژ (گریز از مرکز) در اثر ایجاد نیروی گریز از مرکز هوای فشرده تولید شده را از دهانه خروجی پر تاب می کند.دو مدل مکنده و دمنده
Need Help? Chat with us