۰۹/۰۳/۱۴۰۰

نورد سنگین / دستگاه نورد یا خم کن تیرآهن، نبشی، لوله و پروفیل در شیراز

دستگاه نورد سنگین یا خم کن پروفیل و تیر آهن در شرکت آسیاکار شیراز - خم کردن انواع مقاطع تیر آهن و نبشی با ضخامت حداکثر 150 میلی متر
Need Help? Chat with us