۲۷/۱۱/۱۳۹۹

فن سانتریفیوژ

هوا کش یا فن سانتریفیوژ (گریز از مرکز) در اثر ایجاد نیروی گریز از مرکز هوای فشرده تولید شده را از دهانه خروجی پر تاب می کند.دو مدل مکنده و دمنده
۰۳/۱۲/۱۳۹۹

Centrifugal Fan

Centrifugal Fan is a kind of Centrifugal blowers that use high-speed impellers or blades to impart velocity to air or other gases.
Need Help? Chat with us