۲۶/۱۱/۱۳۹۹

شیر بار ریز / روتاری

روتاری در خط تولید آنها توسط هوای فشرده انجام می‌شود بسیار حایز اهمیت است یا حتی در بعضی موارد غیر ممکن است از سایز ۲۰۰ ‌الی ۲۵۰۰ میلی متر
۲۹/۱۱/۱۳۹۹

Rotary Valve

Rotary Airlock Valves are a kind of equipment that provide feeding and metering functionality of a standard rotary feeder
Need Help? Chat with us