۱۱/۰۱/۱۴۰۰

گوشه ای از مراحل تولید تجهیزات

گوشه ای از مراحل تولید تجهیزات در شرکت آسیاکار شیراز - دستگاه های پرس ،سنگ، شیار زن، برش CNC، سنگین تراش و دستگاه بالانس
Need Help? Chat with us