۱۱/۰۱/۱۴۰۰

گوشه ای از مراحل تولید تجهیزات

گوشه ای از مراحل تولید تجهیزات در شرکت آسیاکار شیراز - دستگاه های پرس ،سنگ، شیار زن، برش CNC، سنگین تراش و دستگاه بالانس
۱۲/۰۲/۱۴۰۰

دستگاه بالانس صنعتی سبک و سنگین آسیاکار شیراز

دستگاه بالانس صنعتی سبک و سنگین شرکت ماشین سازی آسیاکار شیراز با دقت بالا و ارائه گزارش -بروزترین دستگاه بالانس صنعتی در شیراز
Need Help? Chat with us