۲۵/۱۱/۱۳۹۹

باکت الواتور / الواتور کاسه ای / بالابر کاسه ای

باکت الواتور آسیاکار - جهت بالا بردن مواد پودری و یا گرانولی باچگالی های مختلف تا ظرفیت ۵۰۰ تن در ساعت - صنایع پتروشیمی ، فلزات،معادن ،بنادر و سیلوها
۰۳/۱۲/۱۳۹۹

Bucket Elevator

A Bucket Elevator is a kind of material handling equipment and One of the most efficient ways to elevate bulk materials vertically.
Need Help? Chat with us