۱۸/۰۲/۱۴۰۰

برگزاری دوره اطفای حریق در شرکت ماشین سازی آسیاکار شیراز

برگزاری دوره تئوری و عملی (در مجموع 6 ساعت) آموزش مقابله و اطفاء حریق جهت آمادگی و آگاهی کارکنان شرکت ماشین سازی آسیاکار
Need Help? Chat with us