سنگ و شیار غلطک والس و کرامبلر

Slide Gate
Slide Gate
۱۷/۱۲/۱۳۹۹
شرکت آسیاکار
گوشه ای از مراحل تولید تجهیزات
۱۷/۱۲/۱۳۹۹

سنگ و شیار غلطک والس و کرامبلر


سنگ و شیار غلطک کرامبلر و والس، یکی از خدمات تخصصی شرکت ماشین سازی آسیاکار به کارخانه های آرد، روغنکشی و خوراک دام و طیور.
این عملیات توسط دستگاه سنگ جهت از بین بردن شیارهای قبلی آغاز و با دستگاه شیارزن جهت ایجاد شیارهای جدید مطابق استاندارد به اتمام می رسد.
شرکت ماشین سازی آسیاکار سنگ و شیار غلطک های والس و کرامبلر را حداکثر تا طول ۱۸۰۰ میلی متر و قطر ۴۰۰ میلی متر انجام می دهد و همچنین این شرکت توانایی لازم جهت بالانس و تعویض شافت محور غلطک های والس را نیز داراست.‌

Need Help? Chat with us