بالابر قاشقی

باكت الواتور یا بالابر پیمانه ای تجهیزی است که برای بالابردن مواد پودری و یا پودر

شونده با چگالی های مختلف به ارتفاعات دلخواه می باشد . در این سیستم پیمانه ها با

فاصله های مشخص حول یک مدار بسته که عموماً با توجه به نوع مواد از تسمه لاستیکی

و یا برزنتی یا زنجیر تشکیل می شود نصب می گردد .

 

 

در حین فرآیند چرخش و با حرکت پیمانه حول آن مدار مواد از دهانه ورودی پایین به

دستگاه تغذیه می شود و در اثر پدیده گریز از مرکز از دهانه بالا خارج می گردد.این

دستگاه در ظرفیت های 50 الی 300 تن بر ساعت ساخته می شود.

 

این تجهیز از سه بخش اصلي تشکیل گردیده که به طوری طراحی و ساخته شده که

تعویض و یا تعمیر نگهداری قطعات داخلی دستگاه به سهولت انجام می شود .

 

قسمت های ارتباطی دستگاه با پلیمرهای مخصوص نسبت به گرد وغبار و رطوبت عایق بندی می شود .